MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢI PHÁP
QUÁ TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
1. Thiết bị thu thập dữ liệu hành trình (Vị trí, vận tốc, cảm biến nhiên liệu….)
2. Dữ liệu hành trình được gửi qua mạng GPRS/3G/GSM thông qua kết nối của thiết bị với mạng.
3. Máy chủ phân tích và lưu trữ các dữ liệu hành trình do thiết bị gửi đến.
4. Phần mềm quản lý kết nối với máy chủ và hỗ trợ người dùng trong quản lý hoạt động vận tải.
HÌNH ẢNH PHẦN MỀM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI XE
Giao diện theo dõi trực quan với đầy đủ các thông số hành trình
Cửa sổ bản đồ thu nhỏ có thể bao quát toàn bộ đội xe
Bao quát toàn bộ thông tin của đội xe vào bất kỳ thời điểm nào
Công cụ kiểm soát việc cung cấp nhiên liệu cho phương tiện
Dễ dàng phát hiện nhiên liệu bị thất thoát trong quá trình hoạt động
Công cụ quản lý hệ thống điểm kiểm soát, cảng, kho bãi
Hệ thống điểm kiểm soát hiển thị trực quan trên bản đồ số
Chức năng lập kế hoạch vận tải hỗ trợ đắc lực cho nhân viên điều độ
Báo cáo chi tiết hoạt động của đội xe trong một ngày